Reklamna odeća / Reklamne kecelje

Reklamne kecelje

stampa kecelja

Slika na kecelji

Izrada reklamnih kecelja i štampanje vaše slike na kecelji.

Tekst na kecelji

Izrada reklamnih kecelja i štampanje vašeg teksta na kecelji.

Logo na kecelji

Izrada reklamnih kecelja i štampanje vašeg logoa na kecelji.

Jedinstvene kecelje

Izrada reklamnih kecelja i štampanje vašeg dizajna.

Primeri reklamnih kecelja

reklamne kecelje

Reklamna kecelja

Reklamna kecelja sa odštampanom slikom

reklamne kecelje

Reklamna kecelja

Reklamna kecelja sa odštampanim tekstom

reklamne kecelje

Reklamna kecelja

Reklamna kecelja sa odštampanim logom

reklamne kecelje

Reklamna kecelja

Reklamna kecelja sa odštampanim dizajnom

Potreban vam je dizajn?

Ukoliko nemate gotovo grafičko resenje za vaš reklamni materijal, naši dizajneri će vam pomoći. Cena grafičke pripreme i dizajna reklamnog materijala zavisi od kompleksnosti i tiraža štampe. Ukoliko imate logo i sređene grafičke motive ili želite samo tekstualni natpis, priprema je besplatna. U slučaju da nemate logo za vaš reklamni materijal, cena izrade istog zavisi od kompleksnosti i kreće se od 70eura. U slučaju da imate logo a nemate grafičku pripremu za vaš reklamni materijal, cena izrade istog zavisi od kompleksnosti grafičkog motiva i pozicija stampe reklamnog materijala i kreće se od 50eura. Princip rada je sledeći, rade se dva predloga od kojih se odabira odgovarajući na kome se rade još dve revizije (izmene) po vašim instrukcijama.

Anavi web & graphic design