Print Design / Reklamne majice

Reklamne majice

stampa majica

Slika na majici

Izrada reklamnih majica i štampanje vaše slike na majici.

Tekst na majici

Izrada reklamnih majica i štampanje vašeg teksta na majici.

Logo na majici

Izrada reklamnih majica i štampanje vašeg logoa na majici.

Jedinstvene majice

Izrada reklamnih majica i štampanje vašeg dizajna na majici.

Primeri reklamnih majica

reklamne majice

Reklamna majica

Reklamna majica sa odštampanom slikom

reklamne majice

Reklamna majica

Reklamna majica sa odštampanim tekstom

reklamne majice

Reklamna majica

Reklamna majica sa odštampanim logom

reklamne majice

Reklamna majica

Reklamna majica sa odštampanim dizajnom

Potreban vam je dizajn?

Ukoliko nemate gotovo grafičko resenje za vaš reklamni materijal, naši dizajneri će vam pomoći. Cena grafičke pripreme i dizajna reklamnog materijala zavisi od kompleksnosti i tiraža štampe. Ukoliko imate logo i sređene grafičke motive ili želite samo tekstualni natpis, priprema je besplatna. U slučaju da nemate logo za vaš reklamni materijal, cena izrade istog zavisi od kompleksnosti i kreće se od 70eura. U slučaju da imate logo a nemate grafičku pripremu za vaš reklamni materijal, cena izrade istog zavisi od kompleksnosti grafičkog motiva i pozicija stampe reklamnog materijala i kreće se od 50eura. Princip rada je sledeći, rade se dva predloga od kojih se odabira odgovarajući na kome se rade još dve revizije (izmene) po vašim instrukcijama.

Anavi web & graphic design