Print Design / Reklamne uniforme

Reklamne uniforme

stampa uniformi

Slika na uniformi

Izrada reklamnih uniforma i štampanje vaše slike na uniformi.

Tekst na uniformi

Izrada reklamnih uniforma i štampanje vašeg teksta na uniformi.

Logo na uniformi

Izrada reklamnih uniforma i štampanje vašeg logoa na uniformi.

Jedinstvene uniforme

Izrada reklamnih uniforma i štampanje vaših uniformi.

Primeri reklamnih kecelja

reklamne uniforme

Reklamna uniforma

Reklamna uniforma sa odštampanom slikom

reklamne uniforme

Reklamna uniforma

Reklamna uniforma sa odštampanim tekstom

reklamne uniforme

Reklamna uniforma

Reklamna uniforma sa odštampanim logom

reklamne uniforme

Reklamna uniforma

Reklamna uniforma sa odštampanim dizajnom

Potreban vam je dizajn?

Ukoliko nemate gotovo grafičko resenje za vaš reklamni materijal, naši dizajneri će vam pomoći. Cena grafičke pripreme i dizajna reklamnog materijala zavisi od kompleksnosti i tiraža štampe. Ukoliko imate logo i sređene grafičke motive ili želite samo tekstualni natpis, priprema je besplatna. U slučaju da nemate logo za vaš reklamni materijal, cena izrade istog zavisi od kompleksnosti i kreće se od 70eura. U slučaju da imate logo a nemate grafičku pripremu za vaš reklamni materijal, cena izrade istog zavisi od kompleksnosti grafičkog motiva i pozicija stampe reklamnog materijala i kreće se od 50eura. Princip rada je sledeći, rade se dva predloga od kojih se odabira odgovarajući na kome se rade još dve revizije (izmene) po vašim instrukcijama.

Anavi web & graphic design