Print Design / Reklamne dukserice

Reklamne dukserice

stampa dukserica

Slika na dukserici

Izrada reklamnih dukserica i štampanje vaše slike na dukserici.

Tekst na dukserici

Izrada reklamnih dukserica i štampanje vašeg teksta na dukserici.

Logo na dukserici

Izrada reklamnih dukserica i štampanje vašeg logoa na dukserici.

Jedinstvene dukserice

Izrada reklamnih dukserica i štampanje vašeg dizajna.

Primeri reklamnih dukserica

reklamne dukserice

Reklamna dukserica

Reklamna dukserica sa odštampanom slikom

reklamne dukserice

Reklamna dukserica

Reklamna dukserica sa odštampanim tekstom

reklamne dukserice

Reklamna dukserica

Reklamna dukserica sa odštampanim logom

reklamne dukserice

Reklamna dukserica

Reklamna dukserica sa odštampanim dizajnom

Potreban vam je dizajn?

Ukoliko nemate gotovo grafičko resenje za vaš reklamni materijal, naši dizajneri će vam pomoći. Cena grafičke pripreme i dizajna reklamnog materijala zavisi od kompleksnosti i tiraža štampe. Ukoliko imate logo i sređene grafičke motive ili želite samo tekstualni natpis, priprema je besplatna. U slučaju da nemate logo za vaš reklamni materijal, cena izrade istog zavisi od kompleksnosti i kreće se od 70eura. U slučaju da imate logo a nemate grafičku pripremu za vaš reklamni materijal, cena izrade istog zavisi od kompleksnosti grafičkog motiva i pozicija stampe reklamnog materijala i kreće se od 50eura. Princip rada je sledeći, rade se dva predloga od kojih se odabira odgovarajući na kome se rade još dve revizije (izmene) po vašim instrukcijama.

Anavi web & graphic design