Print Design / Reklamni kačketi

Reklamni kačketi

stampa kacketa

Slika na kačketu

Izrada reklamnih kačketa i štampanje vaše slike na kačketu.

Tekst na kačketu

Izrada reklamnih kačketa i štampanje vašeg teksta na kačketu.

Logo na kačketu

Izrada reklamnih kačketa i štampanje vašeg logoa na kačketu.

Jedinstvene kačketu

Izrada reklamnih kačketa i štampanje vašeg kačketa.

Primeri reklamnih kačketa

reklamni kačketi

Reklamni kačket

Reklamni kačket sa odštampanom slikom

reklamni kačketi

Reklamni kačket

Reklamni kačket sa odštampanim tekstom

reklamni kačketi

Reklamni kačket

Reklamni kačket sa odštampanim logom

reklamni kačketi

Reklamni kačket

Reklamni kačket sa odštampanim dizajnom

Potreban vam je dizajn?

Ukoliko nemate gotovo grafičko resenje za vaš reklamni materijal, naši dizajneri će vam pomoći. Cena grafičke pripreme i dizajna reklamnog materijala zavisi od kompleksnosti i tiraža štampe. Ukoliko imate logo i sređene grafičke motive ili želite samo tekstualni natpis, priprema je besplatna. U slučaju da nemate logo za vaš reklamni materijal, cena izrade istog zavisi od kompleksnosti i kreće se od 70eura. U slučaju da imate logo a nemate grafičku pripremu za vaš reklamni materijal, cena izrade istog zavisi od kompleksnosti grafičkog motiva i pozicija stampe reklamnog materijala i kreće se od 50eura. Princip rada je sledeći, rade se dva predloga od kojih se odabira odgovarajući na kome se rade još dve revizije (izmene) po vašim instrukcijama.

Anavi web & graphic design